ΣΔ
ΕΠ

Σύλλογος μελών Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού ΟΠΑ

Το σημείο αναφοράς της δραστηριότητας του Συλλόγου

Image

Ο Σύλλογος Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών έλαβε την παρούσα μορφή το 2006.

Image
Image
Image

Περιεχόμενα ιστοχώρου

Θα βρείτε χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθείτε για διοικητικές υποχρεώσεις και διαδικασίες, αρμόδια τμήματα για επιμέρους ενέργειες και δυνατότητες χρηματοδότησης έρευνας και συνεδρίων.

Image
Image

Βρείτε πληροφορίες για θέματα που σας αφορούν

Image